Is the Concept of Sustainable Development Meaningful for Teacher Candidates?

Authors

DOI:

https://doi.org/10.47750/pegegog.14.04.16

Keywords:

Sustainability, Sustainable development goals, Sustainable future, Education

Abstract

The way to achieve sustainable future indicators is through teacher candidates, and in this case, there is a need for research on how sustainability outcomes are supported. To respond to these factors, the opinions of teacher candidates were obtained to raise a sustainable society and develop solution-oriented approaches to environmental-based problems. So, this research is depending on identifying the concerns and possible solutions that teacher candidates have regarding sustainability. In this study, a semi-structured interview form was used as a data collection tool and interviews were conducted with 72 teacher candidates from six different departments. This research is important for the literature in terms of examining the significant level of sustainability impact, determining the opinions of teacher candidates, who will guide future generations on supporting sustainability-oriented studies regarding the concept of sustainable development. As a result of the research, it can be concluded that the teacher candidates have negative views on sustainability and real-life applications, and the path to sustainable development goals is through raising educated individuals, and that in-class and out-of-school teaching practices play an important role at this point. In addition to all these, the future of humanity is either directly or indirectly linked to the sustainable future, and therefore it is necessary to take action together with sustainable generations for a sustainable future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Akça, F. (2019). Çözüm olması açısından öğretmen eğitiminde sürdürülebilir gelişme odaklı ve öz yeterlik. Sürdürülebilirlik, 11(23), 68-78.

Alexandru, A., Ianculescu, M., Tudora, E. ve Bica, O. (2013). İklimle ilgili BİT zorlukları ve sorunları eğitimi değiştir. Bilişim ve Kontrol Çalışmaları, 22(4), 349-358.

Artun, H., Uzunöz, A. &Akbaş, Y. (2013). Evaluation of factors that affect the social science teacher candidates’ environmental literacy level. Journal of Pamukkale University Faculty of Education, 34(2), 1-14.

Arya, P., Srivastava, M. ve Jaiswal, M. (2020). Lojistiğin çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğinin modellenmesi, Asya-Pasifik İşletme Dergisi, 12(1), 73-94.

Barak, B. ve Avcı, G. (2022). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim açısından Türkiye ve Almanya (Bavyera) ortaöğretim müfredatlarının karşılaştırmalı analizi. Sürdürülebilir Eğitim için Söylem ve İletişim, 13(2), 108-132.

Berglund, T. ve Gericke, N. (2016). Çevresel, ekonomik ve sosyal boyutlara ilişkin ayrı ve bütünleşik bakış açıları – sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin öğrenci görüşlerinin incelenmesi. Çevre Eğitimi Araştırması, 22(8), 1115-1138.

Borg, C., Gericke, N., Höglund, HO ve Bergman, E. (2014) Öğretmenlerin sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin kavramsal anlayışlarında konuya ve deneyime bağlı farklılıklar. Çevre Eğitimi Araştırması, 20(4), 526-551.

Ciegis, R., Ramanauskiene, J. ve Martinkus, B. (2009). Sürdürülebilir kalkınma kavramı ve sürdürülebilirlik senaryolarında kullanımı. Mühendislik Ekonomisi, 62(2), 28-37.

Creswell, JW (2002). Eğitim araştırması: Niceliksel planlama, yürütme ve değerlendirme. Prentice Salonu.

Creswell, JW (2007). Beş Yaklaşım Arasından Seçim Yapan Niteliksel Araştırma ve Araştırma Tasarımı. İkinci baskı. ABD: SAGE Yayınları.

Creswell, JW ve Poth, CN (2016). Nitel sorgulama ve araştırma tasarımı: Beş yaklaşım arasından seçim yapmak. Bilge yayınları.

Demirbaş, Ç. (2015). Öğretmen adaylarının sürdürülebi̇li̇r kalkınmada farkındalık düzeyindė. Marmara Coğrafya Dergisi, 21(31), 300-316.

Dönmez, İ. & Gülen, S. (2023). Öğretmen Adaylarının Çevre Kavramına İlişkin Algılarındaki Değişimin Değerlendirilmesi. Eğitimde Niteliksel Araştırmalar Dergisi, 36(3), 54-85. doi: 10.14689/enad.36.1657

Eilks, I. (2015) Sürdürülebilir kalkınma için bilim eğitimi ve öğretimi-gerekçeler, modeller, uygulamalar ve bakış açıları. Avrasya Matematik, Fen ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 11(1), 149-158.

Elliott, P. ve Inwood, H. (2019), “Kanada'da hizmet öncesi öğretmen eğitiminde ESE'nin bağlamsallaştırılması”, Karrow DD ve DiGiuseppe, M. (Ed.), Öğretmen Eğitiminde Çevresel ve Sürdürülebilirlik Eğitimi, Springer Cham, İsviçre, 37-48.

Emas, R. (2015). Sürdürülebilir kalkınma kavramı: Tanımı ve tanımlayıcı ilkeler. GSDR Özeti, 2015, 10-13140.

Erkoç, N., Öztaban, A. ve Ulutaş, M. (2022). Sendikalı olmak ya da olmamak: Bir örnek olay. Eğitimde Niteliksel Araştırmalar Dergisi, 34(8), 184-210. https://doi.org/10.14689/enad.34.1612

Finnveden, G., Newman, J. ve Verhoef, LA (2019). Sürdürülebilir kalkınma ve yüksek öğrenim: Bir amaç doğrultusunda hareket etmek. Sürdürülebilirlik, 11(14), 31-38, Doi: 10.3390/su11143831.

Haque, F. (2013). Sürdürülebilir kalkınma için eğitim: Bangladeş'teki örgün ilköğretimin yeni müfredatının değerlendirilmesi. Avrupa Bilimsel Dergisi, Esj, 9(10).

Harris, JM (2000). Sürdürülebilir kalkınmanın temel ilkeleri. Sürdürülebilir Kalkınmanın Boyutları, 21-41.

Keinonen, T., Palmberg, I., Kukkonen, J., Yli-Panula, E., Persson, C. ve Vilkonis, R. (2016). Yükseköğretim öğrencilerinin çevre sorunları ve medyadaki haberlere ilişkin algıları. Sürdürülebilir Eğitim için Söylem ve İletişim, 7(1), 5-22, doi: 10.1515/dcse-2016-0001.

Kılıç, S. (2012). Sürdürülebilir kalkınma kavramının ekonomik boyutuna ekolojik bir yaklaşım. Siyasal: Siyasal Bilgiler Dergisi, 4(47), 201-226.

Kuusalu, S.-R., Laine, P., Maijala, M., Mutta, M. ve Patzelt, M. (2024). Üniversite dil öğrencilerinin ekolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik sürdürülebilirliğe ilişkin değerlendirmeleri ve bunların dil öğretimindeki önemi. Uluslararası Yükseköğretimde Sürdürülebilirlik Dergisi, 25(9), 1-18.

Læssøe, J., Schnack, K., Breiting, S., Rolls, S., Feinstein, N. ve Goh, KC (2009). İklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma: Eğitimin tepkisi. Önde gelen eğitim enstitülerinden oluşan uluslararası bir ittifaktan uluslararası bir rapor. Danimarka Eğitim Okulu, Aarhus Üniversitesi.

Mathiasson, MH ve Jochumsen, H. (2022). Kütüphaneler, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma: Araştırma literatürünün gözden geçirilmesi. Belgeleme Dergisi, 78(6), 1278-1304. Doi: 10.1108/JD-11-2021-0226.

Miles, MB ve Huberman, AM (1994). Genişletilmiş bir kaynak kitap nitel veri analizi. Thousand Oaks, Kaliforniya: Sage Yayınları.

Murillo-Vargas, G., Gonzalez-Campo, CH ve Brath, DI (2020). Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin üniversitelere entegrasyonunun haritalandırılması: Bir çalışma alanı mı? Sürdürülebilirlik için Öğretmen Eğitimi Dergisi, 22(2), 7-25. Doi: 10.2478/jtes-2020-0013.

Nazir, J., Pedretti, E., Wallace, J., Montemurro, D. ve Inwood, H. (2011). Kanada'nın iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi konusundaki deneyimi üzerine düşünceler. Kanada Bilim, Matematik ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 11(4), 365-380.

Öhman, J. ve Sund, L. (2021). Sürdürülebilirlik taahhüdünün didaktik bir modeli. Sürdürülebilirlik, 13(6), 3083. doi: 10.3390/su13063083.

Omowunmi Sola, A. ve Michael, E. (2016). Nijerya'nın Oyo Eyaletindeki seçilmiş iki üniversitedeki lisans öğrencileri arasında iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma konusunda farkındalık. Dünya Eğitim Dergisi, 6(3), 70-81.

Özdemir O. (2019). Ortaöğretim öğrencilerinin sürdürülebilirlik profili. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 47, 331-347. doi: 10.9779/pauefd.413227

Özgen, N. (2019). Sürdürülebilirlik kavramı ve kullanım alanları. N. Özgen ve Kahyaoğlu, M (Ed.), Sürdürülebilir Kalkınma içinde. Pegem Akademi, 2-33.

Patton, MQ (2014). Niteliksel araştırma ve değerlendirme yöntemleri: Teori ve pratiğin bütünleştirilmesi. Bilge yayınları.

Pawłowski, A. (2008). Sürdürülebilir kalkınmanın kaç boyutu var? Sürdürülebilir Kalkınma, 16(2), 81-90.

Redclift, M. (1991). Sürdürülebilir kalkınmanın çoklu boyutları. Coğrafya, 36-42.

Şahin, E., Ertepınar, H. ve Teksöz, G. (2009). Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yeşil müfredat uygulamasının etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37(37), 123-135.

Saka, A. ve Uysal, A.Ş. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalıkları. Procedia-Sosyal ve Davranış Bilimleri, 152, 534-539.

Santone, S., Saunders, S. ve Seguin, C. (2014). Öğretmen eğitiminde sürdürülebilirliğin temel unsurları. Sürdürülebilirlik Eğitimi Dergisi, 6(18).

Shallcross, T. & Robinson, J. (2007) Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik on yıllık öğretmen eğitimi hayatta kalmak için gerekli midir? Journal Of Education For Teaching, 33(2), 137-147. Doi:10.1080/02607470701259382.

Sinakou, E., Donche, V., Boeve-de Pauw, J. ve Van Petegem, P. (2019). Sürdürülebilir kalkınma için eğitimde güçlü öğrenme ortamlarının tasarlanması: kavramsal bir çerçeve. Sürdürülebilirlik, 11(21), 59-94. doi: 10.3390/su11215994.

Strezov, V., Evans, A. ve Evans, TJ (2017). Sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarının değerlendirilmesi. Sürdürülebilir Kalkınma, 25(3), 242-253.

Tıraş, HH (2012). Sürdürülebilir kalkınma ve çevre: Teorik bir inceleme. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(2), 57-73.

UNESCO. (2006). BM Desd Uluslararası Uygulama Planı Çerçevesi.

UNESCO. (2015). Sadece sıcak hava değil. İklim değişikliği eğitiminin uygulamaya konulması. (http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002330/233083e.pdf)

Birleşmiş Milletler (1987). “Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu: Ortak Geleceğimiz”, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Belgesi A/42/427.

Yalçınkaya, E. (2013). Türkiye'nin temel sosyal bilgiler öğretim programının UNESCO sürdürülebilir kalkınma için eğitim teması açısından incelenmesi. Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Dergisi, 2(4), 215-226.

Yüzüak, A, V. (2021). Sürdürülebilir Kalkınmanın Eğitim Boyutu. S. Erten (Ed.), Çevre Eğitimine Farklı Bakış Açıları, ISRES Yayıncılık, 59-77.

Downloads

Published

2024-07-01

How to Cite

Yüzüak, A. V., Avcı, G., & Öcal, Z. M. (2024). Is the Concept of Sustainable Development Meaningful for Teacher Candidates?. Pegem Journal of Education and Instruction, 14(4), 183–194. https://doi.org/10.47750/pegegog.14.04.16