Comparing analysis perception of citizenship in Turkey's and Egypt's social studies textbook

Authors

  • Ahmed Emin Osmanoğlu Marmara University
  • Cemil Öztürk Marmara University

DOI:

https://doi.org/10.14527/C2S3M5

Abstract

The contents of the textbooks are shaped according to the policies and education programs of the states. Textbooks are important information sources that reveals various perceptions of states. In this context, the objective of this study is comparing citizenship perceptions of Turkeys' and Egypts' according to their social studies textbooks. Content analysis and comparative research methods are used in the research. Defining of category, - scale-, of citizenship is as follows: The legal connections that determine relations between state and individual, relations among individuals who live in the same country. The term refers to obligations and rights among which individuals' against state and states' against to individuals. Rightful citizenhip perception comes into prominence in Turkish social studies textbooks. Mostly, it refers to womens' rights, freedom of thought, rights of education. Obligations are taxing obligation, receiving education and working. In Egypts' social studies textbooks, obligations come into prominence for perception of citizenship. There isn't any information about citizenship rights in textbook. Obligations are about to obey rules, laws and protect environment.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alpaslan, G. (2008). Küreselleşme Sürecinde ulus-devlet ve vatandaşlık ilişkisi: vatandaşlığın dönüşümü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Çelik, H. (2008). Cumhuriyet dönemi vatandaşlık eğitiminde önemli adımlar. Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 359-369.
Erdem, Ç. (2009). Küreselleşme karşısında değişen vatandaşlık algısı. Uluslararası Davraz Kongresi (24-27 Eylül 2009) Bildiriler Kitabı, Isparta. 2309-2318.
Göğer, E. (1995). Çifte vatandaşlık. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 44 (1), 127-181.
İnal, K. (2004). Eğitim ve iktidar. İstanbul: Ütopya.
İpek, İ. (2011). İlköğretim 6. ve 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında vatandaşlık eğitiminin sosyal bilgiler öğretim programındaki hedeflere uygunluğu yönünden değerlendirilmesi, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
Kolukısa, E. A., Tokcan, H., Akbaba, B. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı. Ankara: A Yayınları.
Mohammad Fare'a Hasan, Sa'ad Sayyed Mohammad al-Fajjal, Hajjace Abdolqader Ahmad, Abdollah Abdolkhalık Jamel vd. (2007). Derâsât al-ejtema'iyya, al-mawared wa'l-shakhseyyât, al-saff al-sades, al- fasl al-derâse al-awwal, al-Kahera:Wuzarat al-Tarbeyya wa al-Ta'lem.
Mohammad Fare'a Hasan, Sa'ad Sayyed Mohammad al-Fajjal, Hajjace Abdolqader Ahmad, Abdollah Abdolkhalık Jamel vd. (2007). Derâsât al-ejtema'iyya, al-mawared wa'l-shakhseyyât, al-saff al-sades, al- fasl al-derâse al-sane, al-Kahera: Wuzarat al-Tarbeyya wa al-Ta'lem.
Polat, M. M., Kaya, N., Koyuncu, M., Özcan, A. (2008). 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı.
Samer Abdoulbaset Ebrahem, Fouad Mohammad al-Ghandour, Sayfadden Abdoulazez. (2007). Watan Mesr al- Makan wa al-Zaman, al-fasl al-derâse al-awwal, al-Kahera:Wuzarat al-Tarbeyya wa al-Ta'lem.
Samer Abdoulbaset Ebrahem, Fouad Mohammad al-Ghandour, Sayfadden Abdoulazez. (2007). Watan Mesr al- Makan wa al-Zaman, al-fasl al-derâse al-sane, al-Kahera:Wuzarat al-Tarbeyya wa al-Ta'lem.
Oktay, A. (2011). Eğitimin temel kavramları ve eğitim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Eğitim bilimine giriş içinde. (ed. Ayla Oktay). Ankara: Pegem Akademi Yayınları (s. 1-24.)
Özkazanç, A. (2009). Toplumsal vatandaşlık ve neoliberalizm sorunu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(1), 247-264.
Polat, M. M., Kaya, N., Koyuncu, M., Özcan, A. (2008). Millî Eğitim Bakanlığı, 7. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı, İstanbul.
Sarıcan, E. (2006). 1998 ile 2004 sosyal bilgiler dersi öğretim programlarının vatandaşlık değerleri açısından karşılaştırılması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
Sarıipek. D. B. (2006). Sosyal vatandaşlık ve günümüzde yaşadığı dönüşüm. aktif vatandaşlık. (sosyal politika açısından bir değerlendirme), Çalışma ve Toplum, 2(9), 67-95.
Türkoğlu, A. (1984). Türkiye ve Fransa'da lise programlarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Ankara: AÜ Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları.
Ültanır, G. (2000). Karşılaştırmalı eğitim bilimi. Tekağaç Eylül Kitap ve Yayınevi.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları.

Downloads

Published

2012-09-01

How to Cite

Osmanoğlu, A. E., & Öztürk, C. (2012). Comparing analysis perception of citizenship in Turkey’s and Egypt’s social studies textbook. Pegem Journal of Education and Instruction, 2(3), 43–62. https://doi.org/10.14527/C2S3M5